Program Sorumlusundan

Sevgili öğrenciler,

Elektronik teknolojisi alanı bugün diğer alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır. Bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektronik teknolojisi alanı bir çok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derce katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir. Bu programın temel amacı; ülke kalkınmasında başta sanayi olmak üzere, kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecek iyi derecede mesleki bilgiye sahip ve bilgisini pratikte uygulayabilen, uluslararası alanda çalışabilecek nitelikli teknik eleman ve yönetici adayları yetiştirmektir.  

Elektronik teknolojisi alanı, sizlerle birlikte her zaman bir öncekinden daha güçlü, daha dinamik, daha yenilikçi ve sektörle bağlantıları daha güçlü olarak devam edecektir.  Öğrenim göreceğiniz iki yıl süresince deneyimli öğretim elemanlarıyla günümüz şartlarına en uygun eğitim ve öğretimi almanız sağlanacaktır.  Birinci senenin sonunda zorunlu 30 işgünü süreli yaz stajı ile tecrübelerinizi geliştirirken, 3 ve 4 üncü yarıyıl içerisinde ise başka okullarda bulunmayan haftada 1 gün mesleki uygulama dersi ile sanayi ile ilişkileriniz gelişecek ve aynı zamanda iş bulma imkanlarınız da artacaktır. Kendine güvenen hem iş hayatında hem de özel hayatında dürüst, çalışkan, görgülü, ilkeli ve azimli bireyler olacağınızdan eminiz. Sürekli çalışan, çalıştığı sürece üreten ve ürettiği sürece mutlu olan ve hayatın her anlamda keyfini çıkarabilen siz gençleri ileride ülkemizin en önemli görev yerlerinde göreceğimize inancımız tamdır.  Sizin başarınız bizlerin başarısı ilkesiyle hareket etmekteyiz. Mesleki bilgi ve becerilerle donanacağınız iki yıllık akademik eğitim maratonuna hoş geldiniz der başarılar dileriz.

 

Öğr.Gör. Bircan DEMİRAL