Tanıtım

Akademik Kadro

Prof. Dr. Feride İ. ŞAHİN (Bölüm Başkanı)

Öğr. Gör. Bircan DEMİRAL (Program Sorumlusu)

Prof. Dr. Sıtkı Çağdaş İNAM

Dr. Öğr. Üyesi Selda Güney

Öğr. Gör. Mustafa AYAN

 

Elektronik, teknolojinin en hızlı gelişen ve tüm dünyada geçerliliği olan temel bir alandır. Uy­gulama alanları oldukça geniş kapsamlı olup optik sistemlerden radar ve antenlere, sinyal iş­lemeden akıllı sistemlere, haberleşmeden tıp elektroniği ve görüntüleme sistemlerine kadar endüstrinin ve temel bilimlerin çeşitli uygulama ve araştırma konularını içermektedir. Elektro­nik alanında endüstride ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Elektronik Teknolojisi programı da bu amaç doğrultusunda öğrencileri öğrendikleri teorik ve pratik bilgilerini endüstride uygulayabilen nitelikli teknik eleman ve yönetici adayları olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programdan mezun olanlara “Elektronik Teknoloji Teknikeri” unvanı verilir. Birinci yılın sonunda zorunlu 30 iş günü yapılan staj ve dördüncü yarıyılda bir dönemlik işyerinde uygulamalı eğitim ile öğrenilen teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürül­mesi sağlanmakta ve öğrencilerin daha mezun olmadan sektörle iletişim kurmaları gerçekleş­mektedir. Program mezunları işletmenin üst yönetimi tarafından planlanan çeşitli fonksiyon­ları yürütecek meslek elemanları olarak nitelendirilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenci­ler, “Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğreni­mine Devamları Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Siste­mi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Programın avantajları

• Öğrencilerini kurum ve kuruluşların ilgili bölümlerinde sorumluluk alabilecek düzeyde bilgi ile donatır.

• Üniversitenin geneliyle birlikte kalite konusuna önem verir ve sistematik iyileştirme sağlar.

• Eğitim, sağlık ve iletişim konularını vurgulayan stratejik bir planla desteklenen öğre­nim ortamı oluşturur.

• Yaparak ve yaşayarak öğrenme olanağı sağlar.

• Yaratıcılığı ve girişimi geliştiren bir öğrenme ortamı sağlamaya özen gösterir.

• Gerektiğinde, öğrencilerin stajlarını yapabilecekleri ve iş olanaklarını oluşturacakları iş yerleri sağlamaya çalışır.

• Öğrencileri eğitim ücreti indirimleri ile destekler.

Program mezunlarının iş imkânı bulabildikleri alanlar

Elektronik Teknolojisi Mezunları, görmüş oldukları mesleki dersler doğrultusunda yatkın ol­duğu herhangi alanda uzmanlaşıp bu konuda çalışabilmektedirler. Gerek kamu gerekse de özel sektörde aşağıdaki alanlarda çalışabilecekleri gibi, kendi işyerlerini de açabilmektedirler.

• Teknik servisler, bakım-onarım birimleri

• Elektrik-Elektronik montaj ve demontaj işleri

• Mikrokontrolör programlama, Ar-ge departmanları

• Güç elektroniği, güç kaynakları, enerji sektörü

• Elektrik-Elektronik cihaz imalat fabrikaları, üretim, kalite kontrol birimleri, elektronik ta­sarım büroları, proje, plan

• Kontrol sistemleri, PLC programlama, kurulum

• Güvenlik sistemleri, üretim, montaj, bakım onarım

• Tıp elektroniği, üretim, montaj, servis, bakım

• Ses sistemleri, salon, stüdyo ve meydanların seslendirilmesi

 

Programın ayrıcalıklı yanları

• Hayat boyu öğrenme perspektifinde bireysel öğrenmeyi destekleyici, öğrenci merkezli ve ye­terlilik kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerin uygulanmasına özen gösterilir.

• Programda kazandırılan mesleki yeterliliklerin, iş hayatında, kariyer geliştirmede, sertifika prog­ramlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilmesine olanak verir.

• İşbaşında eğitime ayrıcalıklı önem verir.

• Öğrencilere burs ve %75, %50 oranlarında indirim sağlar.

• İngilizce Hazırlık Programı isteğe bağlıdır.

• Erasmus değişim programıyla yurt dışında eğitim/staj olanağı verir.

• Üniversite-Sektör işbirliğiyle eğitim sonrası iş olanakları sağlar.

• DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Lisans Bölümlerine geçiş olanağı bulunur.

Staj ve uygulamalı eğitim imkanları

Elektronik Teknolojisi Programı öğrencileri, programın zorunlu bir parçası olarak birinci sını­fın sonunda işletmelerin elektronik departmanlarında staj yapmak zorundadırlar. Staj yerinin seçimi öğrenciye bırakılmakla birlikte, program staj konusunda sektör ile işbirliği yapmakta­dır. Staj, öğrencilerin kendi alanlarında deneyim kazanmasına ve değişik sektörleri tanıması­na yardım ederken, bir yandan da iş dünyasının öğrencilerimizi ve programı tanımasına ola­nak sağlamaktadır. Böylece öğrenciler mezun olduklarında, staj yaptıkları işletmelerde sürekli çalışma olanağı bulabilmektedirler. Stajın süresi 30 iş günüdür. Staj dışında, 2 nci sınıf öğren­cileri dördüncü yarıyılda bir dönemlik programdaki alan derslerinin uygulaması çerçevesin­de ilgili işletmelerde uygulamalı eğitim almaktadırlar. Bu programdan mezun olan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlarında, Endüstriyel Elektronik konusunda üretim yapan fabrikalarda, Elektrik-Elektronik cihazların kurulması, bakımı, onarımı, Endüstriyel Kontrol uygulamaları ile ilgilenen ve elektronik cihaz kullanan özel kuruluşlarda çalışabileceklerdir.

Programı ek puanla tercih edebilecek mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu me­zunları için alan ve dal adları

• Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı ve Tüm Dalları

• Denizcilik Alanı Gemi Elektroniği ve Haberleşme Dalı

• Denizcilik Alanı Gemi Otomasyonu Dalı

• Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları

• Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı ve Tüm Dalları

• Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Dalı

• Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı Raylı Sistemler Mekatronik Dalı

• Tekstil Teknolojisi Alanı Tekstil Mekatroniği Dalı

• Uçak Bakım Alanı Uçak Elektroniği Dalı

• Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı ve Tüm Dalları

Dikey geçiş sınavı ile tercih yapılabilecek lisans programları

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendis­liği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik, Kontrol ve Otomas­yon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik-Elektronik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Enerji Yönetimi.